Anlayarak Hızlı Okuma
 Ortama bir insan dakikada 1000 kelime okuyabilecek bir kapasiteye sahiptir. Dakikada 1000 kelime okuma kapasitesine sahip bir okuyucu 1000 kelime yerine 200 kelime okuması 800 kelimenin havada kalmasına neden oluyor. Beynimizde de 800 kelimelik bir fark okurken boşlukların oluşmasını sağlıyor. Bu boşluk ise kuyucunun verimini olumsuz yönde etkilemektedir ve okurken hayaller kurmamıza neden olur. Anlayarak hızlı okuma yöntemlerini öğrenip dakikada 200 kelime yerine dakikada 500 600 800 1000 hatta 1200 sözcük okumak mümkündür. Çoğu insan okuduğu metne odaklanmamakta ve konsantre olamamaktadır. Anlayarak hızlı okuma tekniğini alamamış bir okuyucu 150 kelimelik hızla okuduğunda metni anlama oranı yaklaşık %40dır. Hızlı okuma eğitimi almış bir birey dakikada okuduğu sözcük sayısını ortalama 600 il
Hızlı Okuma Teknikleri
 Bir resme, bir karikatüre bakarız ama bir yazıyı okuruz. Aslında ikisi arasında bir fark yoktur. Gözümüz şekilleri görür, beyin de değerlendirir. Ancak okumayı öğrenmeye başladığımızdan beri edindiğimiz ve hemen herkeste bulunduğu için farkına varamadığımız bazı alışkanlıklar nedeni ile okuma hızımız, insanın sahip olduğu kapasiteye göre hayli yavaştır. İnsanlar sadece göz ve beyin arasında olması gereken okuma işleminin arasına bazı lüzumsuz alışkanlıklar katarlar. Kimi duyulacak şekilde (özellikle çocuklar) sesli okur, kiminin okurken dudakları kıpırdar, kimileri ise yazıyı içinden kelime kelime okur. Bütün bu kötü alışkanlıklar okuma süresince ekstra bir güç sarfettirdiğinden okurken çabucak yorulmaya da sebep olurlar. Halbuki okuma sırasında ağız, dil, dudak, damak ve gırtlak gibi organların çalışmalarına hiç gerek yok
Hızlı okumamıza engel olan okuma hatalarımız
Okurken ses çıkarmayınız: Yalnız gözlerle yapılan bir okuma ile sesli okuma arasında hız bakımından büyük fark vardır. Kendi tecrübelerimizle de seslendirmeden yapılan bir okumanın daha hızlı olduğunu biliriz. Bu özellik, bizim dayanak noktalarımızdan birini oluşturacaktır. Birçok kişi sessiz okuduğunu sandığı bir sırada bile, aslında sesli okuduğunun farkında değildir. Okurken ya dudaklarını kımıldatır ya da hafifçe ses çıkartır. Okurken dudaklarımızın oynaması bir yana, gırtlağımızın oynaması bile yalnız gözlerimizle okumadığımızı gösterir. Böyle bir okuyuş bizi çok yavaşlatır. Öncelikle, böyle bir alışkanlığımız varsa, bundan kurtulmalıyız.  Kelimeleri zihninizden tekrar etmeyiniz: Yine hemen hemen hepimiz, sessiz okurken, okuduğumuz her kelimeyi zihnimizde tekrarlarız. Buda okumayı yavaşlatır. Gözümüzün gördükleri
Niçin Hızlı Okuma
Bu tür okumanın yararları nelerdir ?" Soruları sanırım herkesin aklından geçmektedir. Günümüz insanı okumak konusunda mevcut kapasitesini bütünüyle kullanamamaktadır. Günlük yayınların yoğunluğu, bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken dosyaların her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; hepsini okuyacak zaman bulamamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, çağımız insanının ortalama olarak dakikada 500 kelime okumasının gerekli olduğunu göstermiştir. Bunun da ötesinde bir okuma hızına ulaşmak, özellikle yönetici kadroların ideali olmak zorundadır. Hiç olmazsa her gün en az bir günlük gazeteyi, her hafta en az bir haftalık dergiyi, her ay en az bir aylık dergiyi okumak bir insanın kültürünü geliştirebilmesi, çevreden olaylardan haberdar olabilmesi için asgari şartlardandır. Bu
Daha hızlı ve daha etkin okumak gerek neden mi?
Okumayı sevmiyor olabiliriz değişen ve gelişen dünyada okumaya mecbur olduğumuz birçok konu var. Ya da okumayı seviyor fakat okumak için bir türlü vakit ayıramıyorsunuz. Öğrencisiniz (lise, üniversite vb…) dolayısıyla yığınla kitap not ve ders çalışmak sizi bekliyor. LYS, YGS, SBS, KPSS, ALES, TUS vb… sınavlara hazırlanıyorsunuz ama zaman problemi yaşıyorsunuz. Hızlı okuma eğitimi alarak 30 dakika ya da 45 dakikaya kadar zaman kazanabilirsiniz. Peki hızlı okuma eğitimi bize neler kazandırabilir;1- Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenmemizi sağlar.2- Okuduğumuzu anlama yüzdesini %200 arttırır.3- Zamandan tasarruf etmemize yardımcı olu